04 júla 2023

Nástroj GR pre obchod Access2Procurement sa teraz vzťahuje na USA

GR pre obchod rozšírilo svoj online nástroj Access2Procurement tak, aby sa vzťahoval na Spojené štáty, čím sa transatlantické obstarávanie – a transatlantický obchod v širšom zmysle – zjednodušilo pre podniky EÚ.

Access2Procurement umožňuje spoločnostiam v EÚ získať používateľsky ústretové informácie o verejných súťažiach, ktoré majú k dispozícii u viacerých obchodných partnerov EÚ. Zároveň objasňuje záväzky týchto krajín v rámci Dohody WTO o vládnom obstarávaní a dvojstranných dohôd o voľnom obchode, ktoré majú s EÚ.

Online nástroj sa vzťahuje na Kanadu, Japonsko a teraz aj na USA – v budúcnosti budú pridaní ďalší kľúčoví obchodní partneri. Bola vypracovaná v reakcii na žiadosti zainteresovaných strán EÚ a od septembra 2021 je k dispozícii na obchodnom webovom sídle GR pre obchod Access2Markets.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy