04 Юли 2023

Инструментът Access2Procurement на ГД „Търговия“ вече обхваща САЩ

ГД „Търговия“ разшири своя онлайн инструмент Access2Procurement, за да обхване Съединените щати днес, като улесни трансатлантическото възлагане на обществени поръчки и по-широката трансатлантическа търговия за предприятията от ЕС.

Access2Procurement позволява на дружествата в ЕС да получават лесна за ползване информация относно търговете за обществени поръчки, които са на тяхно разположение в няколко от търговските партньори на ЕС. Той също така изяснява ангажиментите на тези държави съгласно Споразумението на СТО за държавните поръчки и двустранните споразумения за свободна търговия, които те са сключили с ЕС.

Онлайн инструментът обхваща Канада, Япония, а сега и САЩ — други ключови търговски партньори ще бъдат добавени в бъдеще. Тя беше разработена в отговор на исканията на заинтересованите страни от ЕС и от септември 2021 г. е достъпна на уебсайта на ГД „Търговия“, посветен на бизнеса Access2Markets.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки