04 lipca 2023

Narzędzie DG ds. Handlu Access2Zamówienia obejmuje obecnie USA

DG ds. Handlu rozszerzyła swoje narzędzie internetowe Access2Procurement, aby objąć nim obecnie Stany Zjednoczone, ułatwiając przedsiębiorstwom z UE zamówienia transatlantyckie – a w szerszym ujęciu – handel transatlantycki.

Access2Zamówienia umożliwiają przedsiębiorstwom w UE uzyskanie przyjaznych dla użytkownika informacji na temat przetargów na zamówienia publiczne dostępnych dla kilku partnerów handlowych UE. Wyjaśnia również zobowiązania tych krajów wynikające z Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych oraz dwustronnych umów o wolnym handlu zawartych przez nie z UE.

Narzędzie internetowe obejmuje Kanadę, Japonię, a obecnie również Stany Zjednoczone – w przyszłości zostaną do niego dołączeni inni kluczowi partnerzy handlowi. Opracowano go w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron z UE i od września 2021 r. jest on dostępny na zorientowanej na biznes stronie internetowej DG ds. Handlu Access2Markets.

Udostępnij tę stronę: