04 juli 2023

Generaldirektoratet for Handels Access2Procurement værktøj dækker nu USA

Generaldirektoratet for Handel udvidede sit onlineværktøj Access2Procurement til at dække USA i dag og gjorde det lettere for EU's virksomheder at deltage i transatlantiske indkøb — og den transatlantiske handel i bredere forstand.

Access2Procurement giver virksomheder i EU mulighed for at få brugervenlige oplysninger om offentlige udbud, som de har adgang til hos flere af EU's handelspartnere. Den belyser også disse landes forpligtelser i henhold til WTO-aftalen om offentlige indkøb og de bilaterale frihandelsaftaler, de har med EU.

Onlineværktøjet dækker Canada, Japan og nu også USA — andre vigtige handelspartnere vil blive tilføjet i fremtiden. Den blev udviklet som svar på anmodninger fra EU's interessenter og har været tilgængelig på Generaldirektoratet for Handels erhvervsorienterede Access2Markets websted siden september 2021.

Del denne side: