04 jūlijs 2023

Tirdzniecības ĢD “Access2Procurement” rīks tagad aptver ASV

Tirdzniecības ģenerāldirektorāts paplašināja savu tiešsaistes rīku Access2Procurement, lai tagad aptvertu Amerikas Savienotās Valstis, padarot transatlantisko iepirkumu — un transatlantisko tirdzniecību plašākā nozīmē — vieglāku ES uzņēmumiem.

Access2Iepirkums ļauj ES uzņēmumiem iegūt lietotājdraudzīgu informāciju par publiskā iepirkuma konkursiem, kas tiem pieejami vairākos ES tirdzniecības partnervalstīs. Tā arī precizē šo valstu saistības saskaņā ar PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu un divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, ko tās noslēgušas ar ES.

Tiešsaistes rīks aptver Kanādu, Japānu un tagad arī ASV — nākotnē tiks pievienoti arī citi galvenie tirdzniecības partneri. Tas tika izstrādāts, reaģējot uz ES ieinteresēto personu pieprasījumiem, un kopš 2021. gada septembra ir pieejams Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē Access2Markets, kas orientēta uz uzņēmējdarbību.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites