04 Ιουλίου 2023

Το εργαλείο Access2Procurement της ΓΔ Εμπορίου καλύπτει πλέον τις ΗΠΑ

Η ΓΔ Εμπορίου επέκτεινε το διαδικτυακό της εργαλείο Access2Procurement για να καλύψει σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας τις διατλαντικές δημόσιες συμβάσεις — και το διατλαντικό εμπόριο ευρύτερα — ευκολότερες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Το Access2Procurement επιτρέπει στις εταιρείες στην ΕΕ να λαμβάνουν φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που έχουν στη διάθεσή τους σε διάφορους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Αποσαφηνίζει επίσης τις δεσμεύσεις των χωρών αυτών στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και των διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που έχουν συνάψει με την ΕΕ.

Το διαδικτυακό εργαλείο καλύπτει τον Καναδά, την Ιαπωνία και τώρα και τις ΗΠΑ — στο μέλλον θα προστεθούν και άλλοι βασικοί εμπορικοί εταίροι. Αναπτύχθηκε ως απάντηση στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου για την προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις Access2Markets από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις