04 juli 2023

GD Handels verktyg Access2Procurement omfattar nu USA

GD Handel utvidgade sitt onlineverktyg Access2Procurement till att omfatta USA i dag, vilket gör den transatlantiska upphandlingen – och den transatlantiska handeln mer allmänt – lättare för EU:s företag.

Access2Procurement gör det möjligt för företag i EU att få användarvänlig information om upphandlingar som de har tillgång till hos flera av EU:s handelspartner. Det belyser också dessa länders åtaganden enligt WTO-avtalet om offentlig upphandling och de bilaterala frihandelsavtal som de har med EU.

Onlineverktyget omfattar Kanada, Japan och nu även USA – andra viktiga handelspartner kommer att läggas till i framtiden. Den har tagits fram som svar på EU-intressenters begäran och har funnits tillgänglig på GD Handels webbplats för affärsorienterat Access2Markets sedan september 2021.

Dela sidan:

Genvägar