Izraz v glosarju:

Skupna carinska tarifa

Določi vsa pravila EU, ki določajo uvozne in izvozne dajatve ter izjeme za določeno blago, vključno s kmetijskimi, protidampinškimi in preferencialnimi dajatvami, tarifnimi kvotami in tarifnimi opustitvami.

Deli to stran:

Hitre povezave