Sõnastiku mõiste:

Ühine tollitariifistik

Määratakse kindlaks kõik ELi eeskirjad, millega kehtestatakse teatavate kaupade impordi- ja eksporditollimaksud ja vabastused, sealhulgas põllumajandus-, dumpinguvastased ja soodustollimaksud, tariifikvoodid ja tariifide peatamised.

Jagage seda lehte: