Pojem v slovníku:

Spoločný colný sadzobník

Určuje všetky pravidlá EÚ, ktorými sa stanovujú dovozné a vývozné clá a výnimky pre osobitný tovar vrátane poľnohospodárskych, antidumpingových a preferenčných ciel, colných kvót a pozastavení ciel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy