Όρος στο γλωσσάριο:

Κοινό Δασμολόγιο

Καθορίζει όλους τους κανόνες της ΕΕ που θεσπίζουν εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς και απαλλαγές για συγκεκριμένα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των δασμών αντιντάμπινγκ και των προτιμησιακών δασμών, των δασμολογικών ποσοστώσεων και των δασμολογικών αναστολών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις