Речник на термините:

Обща митническа тарифа

Се определят всички правила на ЕС, с които се установяват вносни и износни мита и освобождавания за конкретни стоки, включително селскостопански, антидъмпингови и преференциални мита, тарифни квоти и суспендиране на мита.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки