Leistinas nuokrypis arba de minimis

Jei jūsų produktui priskirta kilmės taisyklė neįvykdyta (žr. skirsnį „Pakankamai pakeistos prekės“ (nuoroda į skirsnį), tam tikrais atvejais jūsų importuojamas produktas vis tiek gali būti laikomas kilusiu iš jūsų šalies partnerės.

Prekė vis tiek gali būti laikoma atitinkančia taikomą kilmės taisyklę, jei kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė neviršija konkrečios ribinės vertės, nurodytos kiekviename kilmės taisyklių rinkinyje. Ši riba paprastai yra 10 % arba 15 % jūsų prekės ex-works kainos.

Jei jūsų prekei taikoma taisyklė yra viena iš trijų taisyklių, aprašytų pakankamai transformuotų prekių skyriuje (nuoroda į naują skyrių), leistinas nuokrypis gali būti taikomas taip:

  • jei taikoma tarifinės klasifikacijos pakeitimo taisyklė, leistinasis nuokrypis leidžia šalies partnerės gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurių tarifinės pozicijos yra tokios pačios kaip galutinio produkto. Nustatoma, kad šių medžiagų vertė neviršija leistino nuokrypio ribos. Ši riba nustatyta atitinkamose kilmės taisyklėse.
  • jei taikoma gamybos iš tam tikrų produktų taisyklė, leidžiamasis nuokrypis leidžia šalies partnerės gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios priskiriamos vėlesniam gamybos etapui, jei jų vertė neviršija leidžiamojo nuokrypio ribos. Ši riba nustatyta atitinkamose kilmės taisyklėse.
  • jei taikoma pridėtinės vertės taisyklė, atkreipkite dėmesį į tai, kad savo importuojamam produktui negalima taikyti leistino nuokrypio kaip ribos, taikomos konkrečiai jūsų produktui taikomai kilmės taisyklei. Šiuo atveju didžiausia procentinė riba negali būti viršyta.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos