Žodynėlio terminas:

Importuotojo žinios

„Importuotojo žinios“ leidžia importuotojui prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą remiantis jo paties žiniomis apie importuojamų produktų kilmės statusą pateikiant importuotojo turimus patvirtinamuosius dokumentus ar įrašus. Ši informacija suteikia pagrįstų įrodymų, kad produktas gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos