Речник на термините:

Информираност на вносителя

„Знанието на вносителя“ позволява на вносителя да поиска преференциално тарифно третиране, основано на собствените му знания за статута на продукт с произход на внесените продукти, под формата на подкрепящи документи или документи, предоставени от износителя или производителя на продукта, които са във владение на вносителя. Тази информация предоставя валидни доказателства, че продуктът се определя като продукт с произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки