Term i ordlistan:

Importörens kunskap

Importörens kunskap ger importören möjlighet att ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av sin egen kunskap om de importerade produkternas ursprungsstatus i form av styrkande handlingar eller handlingar från exportören eller tillverkaren av produkten och som finns hos importören. Denna information utgör ett giltigt bevis för att produkten uppfyller kraven för ursprungsstatus.

Dela sidan:

Genvägar