Pojem v slovníku:

Vedomosť dovozcu

„Vedúci dovozca“ dovozcovi umožňuje požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe svojich vlastných poznatkov o statuse pôvodu dovážaných výrobkov vo forme podporných dokumentov alebo záznamov poskytnutých vývozcom alebo výrobcom výrobku, ktoré dovozca vlastní. Tieto informácie poskytujú platné dôkazy o tom, že výrobok spĺňa podmienky na ich označenie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy