Termin ze słowniczka:

Wiedza importera

„Wiedza importera” pozwala importerowi na ubieganie się o preferencyjne traktowanie taryfowe w oparciu o swoją własną wiedzę o statusie pochodzenia przywożonych produktów w formie dokumentów lub zapisów dostarczonych przez eksportera lub producenta wyrobu, znajdujących się w posiadaniu importera. Informacje te stanowią ważny dowód na to, że produkt kwalifikuje się jako pochodzący.

Udostępnij tę stronę: