Όρος στο γλωσσάριο:

Γνώσεις του εισαγωγέα

Οι «γνώσεις του εισαγωγέα» επιτρέπουν στον εισαγωγέα να ζητήσει την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει της δικής του γνώσης του χαρακτήρα καταγωγής των εισαγόμενων προϊόντων με τη μορφή δικαιολογητικών ή αρχείων που παρέχονται από τον εξαγωγέα ή τον κατασκευαστή του προϊόντος, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του εισαγωγέα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν έγκυρες αποδείξεις ότι το προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταγόμενο προϊόν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις