Term fra ordlisten:

Importørens kendskab

"importørens kendskab" gør det muligt for importøren at anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af sin egen viden om de importerede varers oprindelsesstatus i form af bilag eller bilag fra eksportøren eller producenten af produktet, som importøren er i besiddelse af. Disse oplysninger giver gyldig dokumentation for, at produktet opfylder kriterierne for at have oprindelsesstatus.

Del denne side:

Genveje