Sõnastiku mõiste:

Importija

teadmised

„Importija teadmised“ võimaldavad importijal taotleda tariifset sooduskohtlemist, tuginedes oma teadmistele imporditud toodete päritolustaatuse kohta eksportija või tootja esitatud tõendavate dokumentide või dokumentide kujul, mis on importija valduses. See teave tõendab, et toode kvalifitseerub päritolustaatusega tooteks.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid