Glosārija termins:

Importētāja

zināšanas

“Importētāja zināšanas” ļauj importētājam pieprasīt preferenciālu tarifu režīmu, pamatojoties uz viņa zināšanām par importēto produktu noteiktas izcelsmes statusu, iesniedzot apliecinošus dokumentus vai pierakstus, ko sniedz produkta eksportētājs vai ražotājs un kas ir importētāja rīcībā. Šī informācija sniedz derīgus pierādījumus tam, ka ražojums ir kvalificējams kā noteiktas izcelsmes ražojums.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites