Žodynėlio terminas:

Suderinta sistema

Pasaulio muitinių organizacijos parengta tarptautinė nomenklatūra (suskirstyta šešių skaitmenų kodais), pagal kurią visos dalyvaujančios šalys gali bendrai klasifikuoti parduotas prekes. Be šešių skaitmenų lygio, šalys gali laisvai nustatyti nacionalinius tarifų ir daugelio kitų tikslų skirtumus. Taigi iki HS-6 skaitmenų lygio visos šalys, taikančios Suderintą sistemą, produktus klasifikuoja vienodai.

Susijęs turinys: 

Kombinuotoji nomenklatūra

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos