Όρος στο γλωσσάριο:

Εναρμονισμένο σύστημα

Μια διεθνής ονοματολογία που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (σε εξαψήφιους κωδικούς), η οποία επιτρέπει σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες να ταξινομούν τα εμπορεύματά τους σε κοινή βάση. Πέραν των εξαψήφιων επιπέδων, οι χώρες είναι ελεύθερες να θεσπίσουν εθνικές διακρίσεις για τους δασμούς και πολλούς άλλους σκοπούς. Ως εκ τούτου, έως το επίπεδο HS-6, όλες οι χώρες που χρησιμοποιούν το εναρμονισμένο σύστημα ταξινομούν τα προϊόντα κατά τον ίδιο τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο: 

Συνδυασμένη ονοματολογία

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις