Речник на термините:

Хармонизирана система

Международна номенклатура, разработена от Световната митническа организация (подредени в шестцифрени кодове), позволяваща на всички страни участнички да класират търгуваните стоки на обща основа. Отвъд шестцифреното ниво, страните са свободни да въвеждат национални разграничения за тарифите и за много други цели. Следователно до нивото на ХС от 6 цифри всички държави, които използват Хармонизираната система, класифицират продуктите по един и същ начин.

Свързано съдържание: 

Комбинирана номенклатура

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки