Pojem v slovníku:

Harmonizovaný systém

Medzinárodná nomenklatúra, ktorú vypracovala Svetová colná organizácia (zoradené do šesťmiestneho kódu), umožňujúca všetkým účastníckym krajinám klasifikovať obchodovaný tovar na spoločnom základe. Popri šesťcifernej úrovni môžu krajiny zaviesť vnútroštátne rozlišovanie taríf a mnohých iných účelov. Preto až po štvormiestnu úroveň HS-6 všetky krajiny používajúce harmonizovaný systém klasifikujú výrobky rovnakým spôsobom.

Súvisiaci obsah: 

Kombinovaná nomenklatúra

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy