Téarma gluaise:

Córas Comhchuibhithe

Ainmníocht idirnáisiúnta arna forbairt ag an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (arna socrú i gcód sé dhigit), lena gceadaítear do na tíortha rannpháirteacha uile earraí trádáilte a aicmiú ar bhonn comhchoiteann. Taobh amuigh den leibhéal sé dhigit, tá saoirse ag tíortha idirdhealuithe náisiúnta a thabhairt isteach i gcomhair taraifí agus i gcomhair go leor cuspóirí eile. Dá bhrí sin, go dtí an leibhéal HS-6 dhigit, déanann gach tír a úsáideann an Córas Comhchuibhithe táirgí a aicmiú ar an mbealach céanna.

Ábhar gaolmhar: 

Ainmníocht Chomhcheangailte

Roinn an leathanach seo: