Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Téarma gluaise:

Córas Comhchuibhithe

Ainmníocht idirnáisiúnta arna forbairt ag an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (arna socrú i gcód sé dhigit), lena gceadaítear do na tíortha rannpháirteacha uile earraí trádáilte a aicmiú ar bhonn comhchoiteann. Taobh amuigh den leibhéal sé dhigit, tá saoirse ag tíortha idirdhealuithe náisiúnta a thabhairt isteach i gcomhair taraifí agus i gcomhair go leor cuspóirí eile. Dá bhrí sin, go dtí an leibhéal HS-6 dhigit, déanann gach tír a úsáideann an Córas Comhchuibhithe táirgí a aicmiú ar an mbealach céanna.

Ábhar gaolmhar:

Ainmníocht Chomhcheangailte

Share this page:

Naisc thapa