Term uit de woordenlijst:

Geharmoniseerd systeem

Een door de Werelddouaneorganisatie ontwikkelde internationale nomenclatuur (opgezet in zescijferige codes) die alle deelnemende landen in staat stelt de verhandelde goederen op gemeenschappelijke basis in te delen. Naast het zescijferige niveau staat het landen vrij om voor tarieven en voor vele andere doeleinden nationale onderscheidingen in te voeren. Alle landen die van het geharmoniseerde systeem gebruik maken, delen dus, tot aan de HS-6-cijferige code, producten op dezelfde wijze in.

Gerelateerde inhoud: 

Gecombineerde nomenclatuur

Deze pagina delen:

Snelle links