Izraz v glosarju:

Harmonizirani sistem

Mednarodno nomenklaturo, ki jo je razvila Svetovna carinska organizacija (dogovorjena v šestmestnih oznakah), kar vsem sodelujočim državam omogoča, da na skupni osnovi razvrščajo blago, s katerim se trguje. Poleg šestmestne ravni lahko države uvedejo nacionalne razlike za tarife in številne druge namene. Vse države, ki uporabljajo harmonizirani sistem, zato vse države, ki uporabljajo harmonizirani sistem, razvrščajo proizvode na enak način.

Povezane vsebine 

Kombinirana nomenklatura

Deli to stran:

Hitre povezave