Term fra ordlisten:

Harmoniseret system

En international nomenklatur, der er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen (opstillet i sekscifrede koder), og som giver alle deltagende lande mulighed for at klassificere handlede varer på et fælles grundlag. Ud over den sekscifrede grænse kan landene frit indføre nationale priser og mange andre formål. Derfor klassificerer alle lande, der anvender det harmoniserede system, produkter på samme måde op til HS-6-cifret niveau.

Relateret indhold: 

Kombineret nomenklatur

Del denne side: