Termin ze słowniczka:

System zharmonizowany

Nomenklatura międzynarodowa opracowana przez Światową Organizację Celną (w formie sześciocyfrowych kodów) umożliwiająca wszystkim krajom uczestniczącym klasyfikowanie towarów będących przedmiotem obrotu na wspólnej podstawie. Oprócz sześciocyfrowego poziomu państwa mogą wprowadzać krajowe rozróżnienia w odniesieniu do taryf i wiele innych celów. W związku z tym, aż do poziomu kodu HS-6, wszystkie kraje korzystające ze zharmonizowanego systemu klasyfikują produkty w ten sam sposób.

Powiązane treści: 

Nomenklatura scalona

Udostępnij tę stronę: