Izraz v glosarju:

EU-27

Kratica Evropske unije (EU), ki jo sestavlja 27 držav (Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska) od 1. februarja 2020. (Združeno kraljestvo je zapustilo EU 31. januarja 2020)

Deli to stran:

Hitre povezave