Termin ze słowniczka:

UE-27

Skrót Unii Europejskiej (UE), która składa się z 27 państw (Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja), od dnia 1 lutego 2020 r. (Zjednoczone Królestwo opuściło UE 31 stycznia 2020 r.)

Udostępnij tę stronę: