Речник на термините:

ЕС-27

Съкращение на Европейския съюз (ЕС), който се състои от 27 държави (Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция), считано от 1 февруари 2020 г. (Обединеното кралство напусна ЕС на 31/1/2020)

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки