Όρος στο γλωσσάριο:

ΕΕ-27

Σύντμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία αποτελείται από 27 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία), από την 1η Φεβρουαρίου 2020. (Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31/1/2020)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις