Pojem v slovníku:

EÚ-27

Skratka Európskej únie (EÚ) pozostáva z 27 krajín (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko) od 1. februára 2020. (Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ 31. 2020)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy