Term fra ordlisten:

EU-27

Forkortelsen for Den Europæiske Union (EU), som består af 27 lande (Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige) pr. 1. februar 2020. (UK forlod EU den 31/1/2020)

Del denne side: