Izraz v glosarju:

Evropska gospodarska skupnost

Nekdanja regionalna organizacija, katere cilj je bilo gospodarsko povezovanje med njenimi državami članicami. Ustanovljena je bila z Rimsko pogodbo leta 1957. Ob ustanovitvi Evropske unije (EU) leta 1993 je bila EGS ustanovljena in preimenovana v Evropsko skupnost (ES). Institucije ES so bile leta 2009 vključene v širši okvir EU, skupnost pa je prenehala obstajati.

Deli to stran:

Hitre povezave