Речник на термините:

Европейската икономическа общност

Бивша регионална организация, която има за цел да постигне икономическа интеграция между държавите членки. Тя е създадена с Договора от Рим от 1957 г. След създаването на Европейския съюз (ЕС) през 1993 г., ЕИО е учредена и преименувана на Европейската общност (ЕО). През 2009 г. институциите на ЕК са били включени в по-широката рамка на ЕС и общността е престанала да съществува.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки