Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Πρώην περιφερειακή οργάνωση με στόχο την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών της. Ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 1993, η ΕΟΚ ενσωματώθηκε και μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). Το 2009, τα θεσμικά όργανα της ΕΚ απορροφήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ και η κοινότητα έπαψε να υπάρχει.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις