Termin ze słowniczka:

Europejska Wspólnota Gospodarcza

Była organizacja regionalna, której celem jest integracja gospodarcza państw członkowskich. Została utworzona traktatem rzymskim w 1957 r. Po utworzeniu Unii Europejskiej (UE) w 1993 r. EWG została utworzona i zmieniła nazwę na Wspólnotę Europejską (WE). W 2009 r. instytucje UE zostały włączone do szerszych ram UE, a społeczność przestała istnieć.

Udostępnij tę stronę:

Linki