Pojem v slovníku:

Európske hospodárske spoločenstvo

Bývalá regionálna organizácia, ktorá sa usilovala o hospodársku integráciu medzi svojimi členskými štátmi. Bolo zriadené Rímskou zmluvou v roku 1957. Po vytvorení Európskej únie (EÚ) v roku 1993 bolo EHS začlenené a premenované na Európske spoločenstvo (ES). V roku 2009 boli inštitúcie ES absorbované do širšieho rámca EÚ a komunita prestala existovať.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy