Izraz v glosarju:

Kumulacija

Določba v okviru trgovinskih sporazumov, ki omogoča, da se blago s poreklom iz države A in nadalje predelano ali dodano proizvodom s poreklom iz države B šteje za blago s poreklom iz države B.

Proizvajalcem zato zagotavlja prožnost v smislu virov vložkov in delov, kar jim omogoča uporabo vložkov in delov dobaviteljev iz drugih partnerskih držav, ki so še vedno upravičeni do preferencialnih tarif. Obstajajo štiri vrste kumulacije: dvostransko, diagonalno, regionalno in polno kumulacijo.

Povezane vsebine

Pravila o poreklu

Deli to stran:

Hitre povezave