Όρος στο γλωσσάριο:

Σώρευση

Η πρόβλεψη, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, που επιτρέπει να θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα Β τα προϊόντα που κατάγονται από τη χώρα Α και μεταποιούνται ή προστίθενται σε προϊόντα καταγωγής Β, πρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενα από τη χώρα Β.

Ως εκ τούτου, παρέχει ευελιξία στους παραγωγούς όσον αφορά τις εισροές και τα ανταλλακτικά τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εισροές και ανταλλακτικά από προμηθευτές που βρίσκονται σε άλλες χώρες εταίρους και εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για προτιμησιακούς δασμούς. Υπάρχουν τέσσερις τύποι σώρευσης: διμερή, διαγώνια, περιφερειακή και πλήρη σώρευση.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις