Όρος στο γλωσσάριο:

Σώρευση

Η πρόβλεψη, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, που επιτρέπει να θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα Β τα προϊόντα που κατάγονται από τη χώρα Α και μεταποιούνται ή προστίθενται σε προϊόντα καταγωγής Β, πρέπει να θεωρούνται ως καταγόμενα από τη χώρα Β.

Ως εκ τούτου, παρέχει ευελιξία στους παραγωγούς όσον αφορά τις εισροές και τα ανταλλακτικά τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εισροές και ανταλλακτικά από προμηθευτές που βρίσκονται σε άλλες χώρες εταίρους και εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για προτιμησιακούς δασμούς. Υπάρχουν τέσσερις τύποι σώρευσης: διμερή, διαγώνια, περιφερειακή και πλήρη σώρευση.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;