Речник на термините:

Кумулация

Разпоредба по търговските споразумения, която дава възможност за стоки с произход от държава А и допълнително обработени или добавени към продукти с произход от държава Б, за да бъдат считани за стоки с произход от държава Б.

Поради това тя осигурява на производителите гъвкавост по отношение на набавянето на ресурси и части, което им позволява да използват суровини и части от доставчици, намиращи се в други държави партньори, и все още отговарят на условията за преференциални тарифи. Съществуват четири вида кумулиране: двустранна, диагонална, регионална и пълна кумулация.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки