Pojem v slovníku:

Kumulácia

Ustanovenie v rámci obchodných dohôd, ktoré umožňuje považovať tovar s pôvodom v krajine A a ďalej spracovaný alebo pridaný do výrobkov s pôvodom v krajine B za výrobok pochádzajúci z krajiny B.

Preto poskytuje výrobcom flexibilitu, pokiaľ ide o získavanie vstupov a častí, čo im umožňuje používať vstupy a časti od dodávateľov so sídlom v iných partnerských krajinách a naďalej spĺňa podmienky na preferenčné sadzby. Existujú štyri druhy kumulácie: dvojstranná, diagonálna, regionálna a úplná kumulácia.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy