Izraz v glosarju:

Zvezek TIR

Tranzitni dokument, ki služi kot carinska deklaracija in jamstvo v državah, ki so pogodbenice Konvencije o mednarodnem prevozu (TIR) na področju prevoza (v nadaljnjem besedilu: konvencija TIR).

Deli to stran:

Hitre povezave