Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Izraz v glosarju:

Zvezek TIR

Tranzitni dokument, ki služi kot carinska deklaracija in jamstvo v državah, ki so pogodbenice Konvencije o mednarodnem prevozu (TIR) na področju prevoza (v nadaljnjem besedilu: konvencija TIR).

Deli to stran:

Hitre povezave