Όρος στο γλωσσάριο:

Δελτίο TIR

Έγγραφο διαμετακόμισης που επέχει θέση τελωνειακής διασάφησης και εγγύησης σε χώρες που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης Transport International Routier (TIR).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις