Glosārija termins:

TIR karnete

Tranzīta dokuments, kas kalpo gan kā muitas deklarācija, gan kā galvojums valstīs, kas ir Starptautiskā transporta maršruta (TIR) konvencijas līgumslēdzējas puses.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites