Version: 1.6.0.41 (2021-04-30 16:33)
Pojem v slovníku:

Karnet TIR

Tranzitný doklad, ktorý slúži ako colné vyhlásenie, ako aj záruka v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnej cestnej doprave (TIR).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy